Design by JDB-IT
AANGIFTE DETECTIE RADIOACTIVTEIT

Met deze toepassing kan U, online aangiftes doen aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in kader van de weesbronproblematiek.


De aangifte via deze elektronische weg is conform het KB van 14 oktober 2011 en de richtlijnen van 17 november 2014.